Home Page Image

Contact

   Telefon:

 • + 40 232.70.1654

   E-mail:

   Adresa de corespondenţă:

Department of Mathematics
“Gheorghe Asachi” Technical University, Carol I Blvd., no. 11
Iaşi, 700506, Romania
Activitate


Paricipări la conferinţe

 • Zilele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Matematică, Iaşi, Romania, October 22, 2004, talk: Existenţă pentru sisteme de reacţie-difuzie
 • International Conference on Applied Analysis and Differential Equations (ICAADE), Iaşi, Romania, September, 4 – 9, 2006, poster: A viability result for semilinear reaction-diffusion systems http://www.math.uaic.ro/~icaade/program.php
 • National Conference on Applied and Pure Mathematics, Iaşi, Romania, November 9 – 10, 2007, talk: Semilinear reaction-diffusion systems
 • International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Kos, Greece, September, 16 – 20, 2008, talk: Viability for nonlinear multi-valued reaction-diffusion systems
 • The 6th Conference on Nonlinear Analysis and Applied Mathematics, Târgovişte, Romania, November, 21 – 22, 2008, talk: Viability on graphs for semilinear multi-valued reaction-diffusion systems
 • Zilele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Matematică, Iaşi, Romania, October 17, 2008, talk: Un rezultat de viabilitate pentru sisteme neliniare de reacţie-difuzie http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=308
 • International Conference on differential equations EQUADIFF 12, Brno, Czech Republic, July, 20 – 24, 2009, talk: Nonlinear multi-valued reaction-diffusion systems on graphs http://www.math.muni.cz/~equadiff/
 • Zilele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Matematică, Iaşi, Romania, October 23 – 24, 2009, talk: Viabilitate pe grafice pentru un sistem neliniar http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=308
 • “Alexandru Myller” Mathematical Seminar Centennial Conference, Iaşi, Romania, June 21 – 26, 2010, poster: Viability for reaction-diffusion systems http://www.math.uaic.ro/~Myller2010/programme.pdf
 • International Conference on Applied and Pure Mathmatics, Iaşi, Romania, November 12 – 14, 2010, talk: Some viability results for a class of nonlinear evolution systems in Banach spaces http://math.etc.tuiasi.ro/apm2010/index_eng.php
 • The 9th AIMS conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlando, Florida, U.S.A., July 1 – 5, 2012, talk: Global and existence and exponential stability for a nonlinear delay evolution equation with nonlocal initial conditions http://aimsciences.org/conferences/2012/
 • The 20-th International Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM, Chişinau, Republic of Moldova, August 22 – 25, 2012, talk: Solutions for a delay reaction-diffusion system with nonlocal initial conditions http://www.romai.ro/conferintele_romai/caim2012_en.html
 • Zilele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Matematică, Iaşi, Romania, October 27, 2012, talk: O ecuaţie de evoluţie neliniară cu întârzieri şi condiţii nelocale http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=308
 • International Conference Applied Mathematics, Modelling and Computational Science, Waterloo, Ontario, Canada, August 26 – 30, 2013, talk: A class of reaction-diffusion systems with mixed initial conditions http://www.ammcs2013.wlu.ca/AMMCS-2013-Conference-Program-Online.pdf
 • IFIPTC7 Conference on System Modelling and Optimization, Klagenfurt, Austria, September 8 – 13, 2013, talk: Continuity with respect to the data for delay equations subjected to nonlocal conditions http://ifip2013.uni-klu.ac.at/
 • International Conference on Applied and Pure Mathematics, Iaşi, Romania, November 1 – 3, 2013, talk: Existence for a nonlinear delay reaction-diffusion system with mixed initial conditions http://math.etc.tuiasi.ro/apm2013/programme.php
 • Applied and Industrial Mathematics Symposium RoAIMS, Iaşi, Romania, May 24 – 26, 2013, talk: Existence and continuous dependence on data for a nonlinear delay evolution equation with nonlocal initial conditions
 • The 10-th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Madrid, Spain, July 7 – 11, 2014, talk: Existence for a nonlinear delay reaction-diffusion system subjected to nonlocal conditions https://www.aimsciences.org/conferences/2014/program-book-finalized-2014-06-16.pdf
 • Applied and Industrial Mathematics Symposium RoAIMS, Iaşi, Romania, JUne 12 – 15, 2014, talk: A nonlinear delay system with nonlocal initial conditions
 • International Conference on Applied and Pure Mathematics, Iaşi, Romania, November 16 – 18, 2015, talk: An existence result for a nonlinear multi-valued delay system with nonlocal initial conditions http://math.etc.tuiasi.ro/apm2015/programme.php
 • International Conference on Applied and Pure Mathematics, Iaşi, Romania, November 2 – 5, 2017, talk: Single-valued perturbed delay systems with nonlocal initial data http://math.etc.tuiasi.ro/apm2017/
 • Conferinţa Naţională de Matematică şi Informatică “Gheorghe Vrănceanu”, ediţia a X a, Bacău, Romania, December 8, 2017, talk: Nonlinear semi-multi-valued reaction-diffusion system with delay and nonlocal initial data http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1404-conferinta-nationala-de-matematica-si-informatica-gheorghe-vranceanu-editia-a-x-a

Membru în următoarele proiecte

 • Research Grant CNCSIS, Grant CNCSIS cod 818, nr.40222/2003, tema 6; nr. 33371/2004, tema 50; nr. 34664/2005, tema 21 Studiul existenţei, unicităţii, stabilităţii şi aproximării soluţiilor unor clase de ecuaţii funcţionale, 2003–2005, director prof. univ. dr. Adrian Corduneanu, project’s host institution: “Gheorghe Asachi” University of Iaşi
 • Research Grant CNCSIS A, cod 1159 Probleme de viabilitate şi invarianţă pentru ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii funcţionale, sisteme de reacţie-difuzie şi ecuaţii cu date măsuri, 2006–2008, director prof. univ. dr. Ioan I. Vrabie, project’s host institution: “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi
 • Research Grant CPN -II-IDEI, cod CNCSIS ID 397 Incluziuni diferenţiale pe mulţimi închise, mulţimi tangente şi aplicaţii, 2007–2010, director prof. univ. dr. Ioan I. Vrabie, project’s host institution: “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi
 • Proiect POSDRU/56/1.2./S/32768 Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii, 2011–2013 (expert pe termen scurt), director conf. univ. dr. Ariadna L. Pletea, project’s host institution: “Gheorghe Asachi” University of Iaşi
 • Research Project PN-II-ID-PCE-2011-3-0052, CNCSIS-UEFISCDI, Incluziuni funcţional-diferenţiale cu întârziere în spaţii Banach, 2011–2016, director prof. univ. dr. Ioan I. Vrabie, project’s host institution: “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi
 • Member of the Research Project PN-II-RU-TE-2014-4-0019, CNCSIS-UEFISCDI, Metode variaţionale cu aplicaţii la probleme generalizate de optimizare vectorială, 2015–2017, director prof. univ. dr. Marius Durea, project’s host institution: “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi