Home Page Image

Contact

   Phone:

  • + 40 232.70.1654

   E-mail:

   Postal Adress:

Department of Mathematics
“Gheorghe Asachi” Technical University, Carol I Blvd., no. 11
Iaşi, 700506, Romania
Pentru studenţi


Matematici Speciale I. Curs (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2016 – 2017)

  • Curs (Primitive. Integrala Riemann)

Matematici Speciale I. Seminar (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2016 – 2017)

  • Seminar (Primitive. Integrala Riemann)

Matematici Speciale II. Curs (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2016 – 2017)

  • Curs (Câmp de Probabilitate)