Home Page Image

Contact

   Telefon:

 • + 40 232.70.1654

   E-mail:

   Adresa de corespondenţă:

Department of Mathematics
“Gheorghe Asachi” Technical University, Carol I Blvd., no. 11
Iaşi, 700506, Romania












Pentru studenţi


Matematici Speciale I. Curs (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2017 – 2018)

 • Primitive
 • Integrala Riemann
 • Integrale improprii. Integrale cu parametru
 • Integrale curbilinii
 • Ecuaţii diferenţiale
 • Transformarea Laplace

Matematici Speciale I. Seminar (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2017 – 2018)

 • Primitive. Integrala Riemann
 • Integrale improprii. Integrale cu parametru
 • Integrale curbilinii
 • Ecuaţii diferenţiale
 • Transformarea Laplace

Matematici Speciale I. Slides (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2017 – 2018)

 • Primitive
 • Integrala Riemann
 • Integrale improprii
 • Integrale cu parametru
 • Integrale curbilinii
 • Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi
 • Ecuaţii diferenţiale de ordin superior
 • Transformarea Laplace

Matematici Speciale II. Curs (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2017 – 2018)

 • Serii Fourier
 • Transformarea Fourier
 • Integrala dublă
 • Integrala triplă
 • Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea - forma canonică
 • Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea - metoda separării variabilelor
 • Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea - metoda operaţională
 • Câmp de Probabilitate
 • Variabile aleatoare discrete I
 • Variabile aleatoare discrete II
 • Variabile aleatoare continue I
 • Variabile aleatoare continue II
 • Elemente de teoria distribuţiilor -curs facultativ

Matematici Speciale II. Seminar (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2017 – 2018)

 • Serii Fourier
 • Transformarea Fourier
 • Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea
 • Câmp de Probabilitate
 • Variabile aleatoare discrete
 • Variabile aleatoare continue
 • Tabel de valori. Funcţia Laplace

Matematici Speciale II. Slides (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 2017 – 2018)

 • Serii Fourier
 • Transformarea Fourier
 • Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea - forma canonică
 • Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea - metoda separării variabilelor
 • Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea - metoda operaţională
 • Câmp de Probabilitate I
 • Câmp de Probabilitate II
 • Variabile aleatoare discrete
 • Variabile aleatoare continue I
 • Variabile aleatoare continue II
 • Variabile aleatoare continue III

Culegere de probleme. Matematici Speciale (Iaşi, 2017)