Statistica si prelucrarea datelor


Curs 1 - Probabilităţi. Noţiuni introductive
Curs 2 - Formule probabilistice
Curs 3 - Scheme clasice de probabilitate. Variabile aleatoare discrete
Curs 4 - Variabile aleatoare discrete. Caracteristici numerice
Curs 5 - Legi clasice de repartiţie ale variabilelor aleatoare discrete
Curs 6 - Variabile aleatoare continue. Caracteristici numerice
Curs 7 - Legi clasice de repartiţie ale variabilelor aleatoare continue
Curs 8 - Funcţia caracteristică. Vectori aleatori. Cateva rezultate utile
Curs 9 - Teorema Limită Centrală
Curs 10 - Elemente de statistică
Curs 11 - Statistică inferenţială
Curs 12 - Intervale de incredere
Curs 13 - Testarea ipotezelor statistice
Curs 14 - Testul lui Pearson
Addendum - Cuantilele unor funcţii de repartiţie


EDCO


Curs 1 - Primitive
Curs 2 - Integrala Riemann (integrala definită). Integrale improprii
Curs 3 - Integrala curbilinie
Curs 4 - Integrala dublă
Curs 5 - Ecuaţii diferenţiale rezolvabile prin cuadraturi
Curs 6 - Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi constanţi
Curs 7 - Transformata Laplace. Definiţie si proprietăţi
Curs 8 - Aplicaţii ale transformatei Laplace
Curs 9 - Numere complexe. Funcţii olomorfe. Condiţiile Cauchy-Riemann
Curs 10 - Puncte ordinare. Puncte singulare. Funcţii elementare
Curs 11 - Integrala curbilinie in planul complex
Curs 12 - Serii Taylor. Serii Laurent
Curs 13 - Reziduuri si aplicaţii


Analiză matematică


Curs 1 - Mulţimea numerelor reale
Curs 2 - Şiruri de numere reale
Curs 3 - Şiruri de numere reale
Curs 4 - Serii de numere reale
Curs 5 - Serii de numere reale. Serii de puteri
Curs 6 - Elemente de topologie pe Rk. Şiruri de puncte în Rk
Curs 7 - Limite de funcţii
Curs 8 - Continuitate
Curs 9 - Derivabilitate si diferenţiabilitate pentru funcţii de o variabilă reală
Curs 10 - Diferenţiabilitatea funcţiilor de mai multe variabile
Curs 11 - Aplicaţii ale calculului diferenţial. Puncte de extrem