Marți


8-10, Curs Analiza Matematica - AC, CTI, seria B, sala CH-II
10-12, Curs Analiza Matematica - AC, CTI, seria A, sala AC-02


Joi


8-10, Seminar Analiza Matematica - AC, grupa 1109, sala AC-03
10-12, Seminar Analiza Matematica - AC, grupa 1106, sala AC-03