Universitate> Catedra de Matematică> Prezentare
 

Departamentul de Matematică

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
B-dul Carol I nr. 11
700506 - IASI


Tel: +40-(0)232- 213737 int 123

Membrii Departamentului de Matematică

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Contact

1.

conf. dr. Pletea Ariadna-Lucia (director departament)

apletea(at)gmail.com

2.

prof dr. Negoescu Nicoleta

3.

prof dr. Bejan Cornelia-Livia

bejanliv(at)yahoo.com

4.

prof. dr. Tudorache (Luca) Rodica

rlucatudor(at)yahoo.com

5.

prof. dr. Dumitriu (Apreutesei) Narcisa

napreut(at)gmail.com

6.

conf. dr. Lepădatu Dumitru

lep(at)math.tuiasi.ro

7.

conf. dr. Călin Constantin

c0nstc(at)yahoo.com

8.

conf. dr. Georgescu Valeriu-Paul

v.p.georgescu(at)gmail.com

9.

conf. dr. Fetcu Dorel

dorelfetcu(at)yahoo.com

10.

conf. dr. Strugariu Radu

rstrugariu(at)tuiasi.ro

11.

lector dr. Slabu Gheorghe

ghslabu(at)yahoo.com

12.

lector dr. Ştefanovici Mircea

mircea_stefanovici(at)yahoo.com

13.

lector drd. Ispas Mihai

iri_isp(at)yahoo.com

14.

lector dr. Caraman Sînziana

sanziana(at)mymail.ro

15.

lector dr. Corduneanu Silvia-Otilia

scorduneanu(at)yahoo.com

16.

lector dr. Roşu Daniela

rosudaniela100(at)yahoo.com

17.

lector dr. Roman Marcel

marcelroman(at)gmail.com

18.

lector dr. Burlică Monica

monicaburlica(at)yahoo.com

19.

lector dr. Lupan Mircea

mlupan(at)math.tuiasi.ro

20.

lector dr. Grosu Gabriela

gcojan(at)yahoo.com

21.

lector dr. Paşa Marius

mariuspasa(at)yahoo.com

22.

lector dr. Maticiuc Lucian

lucianmaticiuc(at)yahoo.com

23.

lector dr. Lazu Alina Ilinca

vieru_alina(at)yahoo.com

24.

lector dr. Pantiruc Marian - Dumitru

pantirucm(at)gmail.com

25.

asist. Nistor Silviu

silviucnistor(at)yahoo.co.uk

26.

asist. drd. Deliu Ciprian

cipriandeliu(at)gmail.com

Pensionari

conf. dr. Popovici Constantin

costeapopovici(at)yahoo.com

prof dr. Fetecău Constantin

fetecau_constantin(at)yahoo.com

prof dr. Crăciun Ion

ialcraciun(at)yahoo.com

conf. dr. Popa Liliana

l.popa(at)yahoo.com

asist. Manole Dumitru

asist. Şufaru Gheorghe

geocos1981(at)yahoo.com

conf. dr. Procopiuc Gheorghe

ghproco(at)yahoo.com

conf. dr. Chiorescu Gheorghe

gchiorescu(at)catv.embit.ro

conf. dr. Nistor Ion

conf. dr. Borcea Veronica

alneagu(at)gmail.com

prof. dr. Ghinea Ioan

0232/267892

lector dr. Munteanu Eugenia

0232/211008

lector Ojog Agnia

0232/435991

asist. Grămadă Vasile

0232/315302

prof. dr. Corduneanu Adrian

0232/430540 acord(at)math.tuiasi.ro

prof. dr. Brsan Temistocle

t_birsan@yahoo.com

conf. dr. Costovici Gheorghe

costovic(at)math.tuiasi.ro

lector Ciobanu Liviu

0232/266561

lector dr. Cazacu Maria

0232/436759

lector Pop Fulga

0232/215946

conf. dr. Borş Dan

0232/475648 borsdm(at)yahoo.com

prof. dr. Talpalaru Pavel

0332/436961

conf. dr. Andricioaei Gheorghe

0232/254372

prof. dr. Ciobanu Gheorghe

0232/255440

prof. dr. Neagu Alexandru

0232/279648 alneagu(at)gmail.com

conf. dr. Grădinaru Neculai

0742/963824

lector Florea Gheorghe

0332/804801

lector Ştefancu Dragos

0232/477880

conf. dr. Teodoru Georgeta

0232/255363 teodoru(at)math.tuiasi.ro

conf. dr. Niţescu Cătălina

0232/264139

conf. dr. Gheorghiţă Vitalii

0232/215899

lector Ghiuş Viorel

0232/476695

lector Nistor Amelia

0232/213114

conf. dr. Cărăuşu Alexandru

0232/410560 alex.carausu(at)yahoo.com

prof. dr. Sava Valeriu

0232/234045 valsava(at)gmail.com

conf. dr. Onciulescu Ion

0232/475697

lector Ştefan Romulus

0232/316881

asist. Maftei Lucia

0232/232334

asist. Iorga Emilia

0232/415084

lector dr. Crăciun Ana

0332/807902 ialcraciun(at)yahoo.com

lector Lovinescu Cătălina

0332/425078 dorulia(at)yahoo.ca

lector Srbu Elena

stim26(at)hotmail.com

lector dr. Beceanu Maria

mbeceanu(at)yahoo.com

lector Popovici Emilia

emiliapopovici(at)yahoo.com

Sunteti vizitatorul nr.

Prezentare | Scurt istoric | Structura | Conferinţe | Evenimente