Date personale

firefox  
Nume
Cărăuşu
Prenume
Alexandru
Data (luna-anul) naşterii
Aprilie 1942
Locul
Chişinău (Basarabia - Regatul României)
 

Studii

1949 - 1953 : ciclul primar la Şcoala Generală nr. 12 Iaşi de pe lângă Liceul Internat
1953 - 1956 : gimnaziul (clasele V - VII) la Liceul Internat, pe atunci numit "Şcoala medie nr. 3"
1956 - 1960 : liceul (clasele VIII - XI) la Liceul Internat "Costache Negruzzi" 1960 - 1965 : Facultatea de Matematică şi Fizică, apoi Facultatea de Matematică-Mecanică a Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi. Absolvent în iunie 1965, al Secţiei Algebră

Evoluţie profesională

1966 - 1970 : Asistent stagiar şi asistent la Catedra de Algebră a Facultăţii de Matematică-Mecanică
1970 - 1973 : Asistent cu delegaţie de lector la Catedra de Probabilităţi şi Matematici economice, Facultatea de Matematică-Mecanică, Univ. "Al.I. Cuza"
1973 - 1978 : Lector la Catedra de Algebră a Facultăţii de Matematică-Mecanică, Univ. "Al.I. Cuza"
1978 - 1991 : Lector la Catedra de Matematică a Institutului Politehnic "Gh. Asachi" Iaşi
1991 - 2007 : Conferenţiar la Catedra de Matematică a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi
Doctoratul : Înscris la doctorat în 1967, la Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea D-lui Prof.Dr. docent Solomon Marcus, în specialitatea Lingvistică matematică. Lucarea de doctorat finalizată în 1980 şi prezentată la 16 iulie 1980, sub titlul Contribuţii la Teoria limbajelor formale cu restricţii de context şi de ordine.
Membru al asociaţiilor profesionale:
  • IA SMiRT (International Association of Structural Mechanics in Reactor Technology)
  • Centro Superiore di Logica e Scienze Comparate (Bologna)
  • Societatea de Ştiinţe Matematice din România