Activitatea didactică

1966 - 1978, la UNIV. "AL.I. CUZA" IAŞI :
  • conducere de seminarii, apoi şi predare de cursuri la disciplinele de Matematici speciale aplicate īn economie la FACULTATEA DE ŞTIINŢE (STUDII) ECONOMICE (anul I), de Calcul economic (anul II), de Cibernetică economică (anul III) ; curs + seminar de Lingvistică matematică,
  • seminarii de Probabilităţi, respectiv Programare matematică şi curs de Matematici financiare la FACULTATEA DE MATEMATICĂ-MECANICĂ, secţia de CERCETARE OPERAŢIONALĂ (creată de Prof. Irinel Drăgan)

1978 - prezent, la INSTITUTUL POLITEHNIC "GHEORGHE ASACHI", acum UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI:
  • curs + seminar de Matematici superioare la Fac. Electrotehnică - secţia Reţele electrice (subingineri), curs + seminarii de Analiză matematică la Facultatea de Electrotehnică (secţiile A&C şi Energetică),
  • curs + seminarii de Algebră liniară şi Geometrie analitică la FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ (secţia CH),
  • curs + seminarii de Matematici I & II la Eth,
  • curs + seminarii de Matematici speciale la FACULTATEA DE ELECTRONICĂ & TC. ;
  • īntre 1991-2007, Linear Algebra, Analytic & Differential Geometry + Special Mathematics - FACULTY OF CIVIL ENGINEERING (English programme, 1st year & 2nd year, respectively) dar şi AG-1 + AG-2 la secţia Instalaţii īn Construcţii + anul I - CCIA şi M.S. la anul II -((l. romānă), inclusiv la cursuri serale ; Algebră liniară, Geometrie analitică şi diferenţială la anul I-C şi I Instalaţii ai FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII, īn anii universitari 2007-2008 şi 2008-2009.