Contact us


Department of Mathematics and Informatics, "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, Romania


Address:

Carol I Blvd., no. 11, 700506, Iaşi, Romania

Phone:

+40 232 701623
Faculty of Mathematics, "Alexandru Ioan Cuza" Technical University of Iaşi, Romania


Address:

Carol I Blvd., no. 11, 700506, Iaşi, Romania

Phone:

+40 232 201060


E-mail:

icapmiasi2017(at)gmail.com
Web page:

http://math.etc.tuiasi.ro/apm2017/