Publication of the papers


A selection of the papers from ICAPM 2017 will be considered (after a review process) for some special issues of the following journals:

Analele Ştiintifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secția I. Matematică, Mecanică Teoretică, Fizică